Gabinet
Psychoterapii i Psychoedukacji
Urszula Rutkowska
Wrocław, ul. Boczna 12
tel. (0-71) 789 32 66
tel. kom. 698 516 102


O mnie

Jestem dyplomowanym psychoterapeutą psychodynamicznym z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z:
 • nerwicą,
 • zaburzeniami jedzenia - anoreksja, bulimia,
 • uzależnieniami,
 • zaburzeniami psychotycznymi,
 • zaburzeniami depresyjnymi,
 • zaburzeniami psychosomatycznymi,
 • zaburzeniami funkcjonowania po doświadczeniu przemocy.


Wykształcenie
 • Uniwersytet Wrocławski - Wydział Pedagogiczny, specjalizacja Pedagodo-Andragog (dotyczy osób dorosłych),
 • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne - rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Szkolenia:
  • Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej,
  • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej,
  • Psychoterapia Krótkoterminowa w ujęciu Psychodynamicznym,
  • Psychoterapia Rodzin w ujęciu Psychodynamicznym,
  • Podyplomowe Studium Psychoterapii Młodzieży,
 • Program Szkoleniowy dla terapeutów prowadzących terapię dla sprawców przemocy seksualnej:
  • Psychoterapia dla ofiar przemocy,
Obecnie odbywam szkolenia i superwizje prowadzące do certyfikatu.

Doświadczenie
 • Kilkuletnia praktyka psychoterapeutyczna na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym we Wrocławiu.
 • Wieloletnie doświadczenie w psychoterapii indywidualnej i grupowej we Wrocławskim Stowarzyszeniu Abstynentów.
 • Praca psychoterapeutyczna w projekcie - Wsparcie dla kobiet doświadczających przemocy.
 • Od 2003 roku praca na Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Wrocławskim w Warsztatach Rozwoju Osobistego oraz indywidualnej pracy terapeutycznej,
 • Praca w projektach dotyczących psychoterapii ofiar przemocy.