Gabinet
Psychoterapii i Psychoedukacji
Urszula Rutkowska
Wrocław, ul. Boczna 12
tel. (0-71) 789 32 66
tel. kom. 698 516 102


Oferta

Oferta obejmuje profesjonalną pomoc:
 • w cierpieniu z powodu lęku, niepokoju, natrętnych myślii,
 • w braku lub utracie kontroli nad swoim gniewem i złością,
 • w problemach długotrwałego stresu,
 • w braku motywacji do działania,
 • w przeżywaniu smutku, żalu, poczuciu pustki i braku sensu życia,
 • w funkcjonowaniu społecznym, doświadczając trudności w relacjach z ludźmi,
 • w poczuciu braku wpływu na swoje działania,
 • w cierpieniu z powodu nadużyć w przeszłości,
 • w uzależnieniach,
 • w zaburzeniach jedzenia,
 • w kryzysach: małżeńskich, osobistych, zawodowych,
 • w problemach związanych z emigracją i powrotem z niej.

Prowadzę:
 • psychoterapię indywidualną,
 • psychoterapię grupową,
 • psychoterapię rodzinną,
 • psychoterapeutyczne zajęcia warsztatowe.

W swojej pracy przestrzegam wszystkich standardów etyki zawodowej. Uczestnikom terapii zapewniam dyskrecję i anonimowość.

Pracuję pod stałą superwizją tzn. konsultuję pracę terapeutyczną z psychoterapeutami z tytułem superwizora.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.